Komitet naukowy

Komitet naukowy
Jerzy Lewandowski, Politechnika Łódzka – Przewodniczący
Maciej Bielecki, Politechnika Łódzka
Anita Fajczak-Kowalska, Politechnika Łódzka
Barbara Galińska, Politechnika Łódzka
Ryszard Grądzki, Politechnika Łódzka
Remigiusz Kozłowski, Uniwersytet Łódzki
Hanna Niedźwiedzińska, Politechnika Łódzka
Renata Pisarek, Uniwersytet Łódzki
Marek Sekieta, Politechnika Łódzka
Andrzej Szymonik, Politechnika Łódzka
Anna Walaszczyk, Politechnika Łódzka
Jacek Żak, Politechnika Poznańska

Davor Dujak, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja

Klaus Dieter Lorenzen, Fachhochschule Kiel, Niemcy

Enno Langfeldt, Fachhochschule Kiel, Niemcy

Riccardo Rossi, University of Padova, Włochy

PUBLIKACJE

PRZEJDŹ

OPŁATY

PRZEJDŹ

HARMONOGRAM

PRZEJDŹ

KOMITET NAUKOWY

PRZEJDŹ
I edycja Logistic Intelligence zdobyła pierwszą nagrodę w Lidze Konferencji Logistycznych organizowanej przez portal MlodziLogistycy.pl