Jak zerwać toksyczną relację- osobowość współzależna

Kiedy dochodzi do różnych zaburzeń w procesie wychowawczym, możemy wówczas zaobserwować, że u dzieci nie następuje zaspokojenie ich potrzeb emocjonalnych, materialnych, czy społecznych. Jeżeli dodatkowo obecna jest przemoc lub uzależnienie rodziców, to w efekcie z takiego dziecka wyłania się dorosły obarczony całą masą problemów natury psychicznej. Toksyczni rodzice kształtują obraz samego dziecka ( co ono myśli na swój temat) i sposób postrzegania świata przez pryzmat krzywego zwierciadła. Zniekształcona rzeczywistość towarzyszy takim osobom w dojrzałym wieku i utrudnia rozwój, budowanie kariery czy też wpływa negatywnie na relacje partnerskie.

 

Kiedy zastanawiamy się, jak zerwać toksyczną relację, najprawdopodobniej zdaliśmy już sobie sprawę z tego, jak wiele złego przynosi ona nam samym. Nie tylko toksyczni rodzice mają wpływ na nasze funkcjonowanie. Będą to także współmałżonkowie czy współpracownicy. Niemniej jednak to w dzieciństwie kształtują się podstawy osobowości. Osoba, której opiekunowie sprawdzili się w rolach, rzadziej wchodzi w niebezpieczne związki, jest bardziej stabilna emocjonalnie i nie przejawia tendencji do odtwarzania negatywnych schematów w dorosłości.

Jeśli szukamy odpowiedzi na pytanie, jak zerwać toksyczną relację, musimy sobie uświadomić, że ważną kwestię w tym wszystkim odgrywa osobowość współzależna. Jeśli w głowie tkwi nam schemat, który mówi o tym, że czuję się bezpiecznie tylko wtedy, gdy jestem z osobą krzywdzącą, to wówczas mamy ogromny problem. W takim wypadku toksyczni rodzice, czy partner będą pretekstem do tego, aby w takim układzie czuć się bezpiecznie. Pokonanie lęków, w czym największym lękiem jest tutaj strach przed samodzielnością, może być niezwykle skomplikowane i wymaga zazwyczaj współpracy z terapeutą.
Osobowość współzależna może szukać wymówek, usprawiedliwień oraz stosować nieświadomie mechanizmy wyparcia. Dzieje się tak w przypadku dzieci alkoholików oraz małżonków, których partnerzy są w nałogu.
Kwestia tego, jak zerwać toksyczną relację musi być poprzedzona wnikliwym badaniem samego siebie, szczerością wobec siebie i terapeuty oraz dopuszczeniem do siebie uczucia lęku, który jak wyżej wspomniano jest niezwykle intensywny i niszczący, a także ulega wyparciu.

Niektóre osoby w efekcie trwania w zaburzonej relacji, nie potrafią odpowiedzieć na proste pytania typu: kim jestem, do czego dążę, co daje mi radość. Toksyczni rodzice będą u takich osób na pierwszym miejscu, mimo tego, że taka osoba gorliwie zaprzeczy temu. Jej działania będą jednak dokładnym przeciwieństwem tego, co mówi i będą podporządkowane krzywdzącym rodzicom.
Jeżeli myślimy o procesie wychowawczym i jego długoterminowych skutkach, warto mieć na uwadze, że osobowość współzależna nie staje się taką z dnia na dzień. Gdy zabronimy dziecku wyrażać własne poglądy, (jak śmieszne by dla nas nie były) czy też nie pozwolimy decydować w wielu sprawach i żądamy szacunku nade wszystko w każdych okolicznościach, pamiętajmy, że skutki mogą być opłakane. Dziecko, które jest nadmiernie hamowane wyrasta na mocno ugodową, niekonfliktową osobę. Toksyczni rodzice uczą, że autorytet stoi ponad prawdą, a sprzeciw jest karany. Tacy dorośli nie radzą sobie zbyt dobrze w życiu. Stają się rozgoryczeni, rozdarci wewnętrznie i źli. Udają, że wszystko jest w porządku, ale kiedy znajdą się z dala od oczu innych ludzi, przechodzą załamanie lub cierpią na depresję. Wikłają się w przemocowe, trudne związki i bardzo trudno jest im wytłumaczyć, jak zerwać toksyczną relację i co oznacza życie bez strachu.