Wzmocniona komunikacja: dobry sposób na motywację pracowników.

Czas pandemii pokazał nam, że komunikacja jest głównym atutem w sprawnym funkcjonowaniu firmy. Tego typu proces jest strategiczną dźwignią zwiększającą motywację pracowników. Komunikacja odgrywa ważną rolę w firmie, ponieważ umożliwia wymianę informacji, która jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania firmy i wzmacnia zespół.

Brak komunikacji w zespole.

W pierwszym okresie lockdownu celem przedsiębiorstw było poradzenie sobie z bezprecedensową sytuacją. Era nowych technologii i sieci całkowicie zmieniła komunikację w codziennym życiu pracowników i zniszczyła nawyk wymiany informacji. Aby wzmocnić komunikację w zespole, ważne jest, aby skupić się na pewnych aspektach, takich jak swobodna wymiana między pracownikami. Ale nadal konieczne jest ustalenie pewnych zasad w zespole, tak aby szanowali się nawzajem.

Co należy zrobić, aby przywrócić komunikację wewnętrzną?

Istnieje kilka sposobów, aby skłonić pracowników do komunikowania się ze sobą. Po pierwsze, możesz regularnie organizować małe spotkania w ramach webinaru, aby każdy mógł się wypowiedzieć i wyrazić swoją opinię na oczach innych. W ten sposób Twoi pracownicy przyzwyczają się do wzajemnej komunikacji. Komunikacja wewnętrzna między zespołami pozostaje kluczową praktyką dla utrzymania dobrej harmonii.

Rola menedżera we wzmocnieniu komunikacji między pracownikami.

Menedżer musi przyczynić się do regularnej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi członkami tego samego zespołu. Wszystkie środki są dobre, aby to osiągnąć, możesz zacząć od zapoznania się i spędzenia trochę czasu ze wszystkimi członkami swojego zespołu, aby dać im przykład. Jeśli to możliwe, można również zwrócić się o pomoc do profesjonalistów w dziedzinie komunikacji, aby ponownie nawiązać dialog między pracownikami. Nie wahaj się rozpowszechniać informacji, że komunikacja w zespole ma fundamentalne znaczenie.

Jakie są efekty dobrej komunikacji?

Komunikacja tworzy dobrą atmosferę w firmie, która jest czynnikiem motywującym zarówno dla Twoich zespołów, jak i dla Ciebie. Czas pracy wydaje się być krótszy, a zadania mniej uciążliwe. Według badań, firmy, które pozwalają na większą komunikację i wymianę informacji są bardziej produktywne niż inne.
Pozwala również, a może przede wszystkim, na obieg informacji, ponieważ jednym z głównych zagrożeń wynikających z braku komunikacji jest to, że istotne informacje nie są przekazywane lub są przekazywane w sposób niewłaściwy, a decyzje są podejmowane bez posiadania wszystkich niezbędnych elementów. Oszczędza to również czas i może zapobiec podejmowaniu zbędnych zadań lub konieczności zajmowania się nimi dwukrotnie.